top of page

Հայաստանի բարեկեցության նախաձեռնություն մարդասիրական միությյան գրասենյակը գտնվում է Շվեյցարիայում, եւ օգնում է անմիջականորեն եւ թափանցիկ Հայաստանում եւ Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղ) կարիքավորներին :

bottom of page